Jesen je 2017-e i vrijeme je za pripremu sadnje voća. Ako se još uvijek pitate zašto je bolje saditi u jesen, nego u proljeće, ovaj tekst će vam dati odgovor. Jesenja sadnja voća je daleko bolja od proljetne. Sadnjom u jesen se izbjegavaju mnogi radovi koji se moraju izvesti da bi se sadnice voća sačuvale u zdravom stanju do proljeća. Ako se sadnja izvrši u jesen, skraćuje se manipulacija sadnicama, od vađenja do sađenja i izbjegava čuvanje do proljeća, nema štete u trapu od glodara, izbjegava se sušenje korijena, smanjuju troškovi manipulacije. Mali broj proizvođača pravilno postupa sa sadnicama od vađenja do sađenja, tako da se dešava da se zdrava i ispravna sadnica, često, upropasti, a najosetljivije je jagodasto voće…

Zato u našem rasadniku najviše pažnje pridajemo manipulaciji sadnicama.

Ako se sadnice pravilno ne pripreme za transport, može doći do njihovog isušivanja. Obavezno je da se poslije dužeg prevoza sadnice ovlaže vodom. Sadnice se ne smiju ostavljati van trapa na vjetru, mrazu ili suncu jer će se na taj način uništiti. Takvim sadnim materijalom se nikako ne preporučuje podizanje zasada, jer će prijem biti izrazito slab, pa ćete morati raditi dosađivanje. Jesenjom sadnjom se ovi problemi izbjegavaju, pa je procenat prijema izrazito visok i uglavnom nije potrebno zalijevati posađene biljke, sem kada je ekstremno suva godina, obzirom da sadnice dobiju dovoljno vode tokom zimskog perioda. Sadnice voća posađene u jesen se tokom zimskih mjeseci ‘uhvate’ za zemljište, a korjen šalje hranu u nadzemni dio biljke, koji bolje i brže napreduje.

jesenja sadnja voća

Kako saditi voće u jesen

Proljetnom sadnjom se sadnice iscrpljuju, jer korjen koristi dosta rezervne hrane iz debla za zarašćivanje rana koje su nastale vađenjem iz rastila i obnavljanje žilica korjena koji je neminovno pokidan prilikom vađenja.

Takođe, prilikom vađenja sadnica iz trapa, sadnice dolaze u kontakt sa proljećnim suncem što može rezultirati isušivanjem korjena. Poslije proljetne sadnje, korjen sadnice mora prvo da stvori tanke žilice i da se učvrsti za zemlju, pa je momenat kretanja dosta kasniji nego kod jesenje sadnje. Iz svega gore pomenutog vidi se da je jesenja sadnja daleko bolja i isplativija. Savjetujemo proizvođače voća, da uvijek kada je to moguće i kad vremenski uslovi dozvoljavaju, svoje nove zasade podižu u jesen.

Sadnja voća u jesen se može izvoditi sve dok se temperatura vazduha ne spusti ispod nule i dok zemljište ne izmrzne.